Tarana 500 g

Komada u pakiranju :

Vrijeme kuhanja : 10 min

Temperatura :

Sušena tjestenina s jajima koju je potrebno termički obraditi prema uputama proizvođača.

Sastojci: PŠENIČNA durum krupica, JAJA (12,5 %), voda.

Do 13,5 % vode. Jaja iz stajskog uzgoja.

Proizvođač: Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska cesta 442, 1291 Škofljica, Slovenija

22,28 kn

Ostale kategorije

Pekarna pečjak